Elektromagnetiske
felt påvirker vår helse

Vi eksponeres i hverdagen for en stadig økende elektromagnetisk forurensning, både utenfor og innenfor våre hjem, og effektene av disse feltene kan påvirke vår helse. Derfor har mange bygg entreprenører og byggkonsulenter allerede inkludert våre produkter i deres spesifikasjoner og skapt bygg som er nær fri for elektromagnetisk forurensning.


Elektromagnetiske felt i en bygning

graphique-mesures-sweetohmsSe videoklipp som sammenligner målinger.


Hvordan påvirkes kroppen, hva er risikoen?

Avhengig av din el-følsomhet, eksponeringstid, strålingens- og feltets intensitet, kan konsekvensene være av mer eller mindre alvorlig art. Levende organismers eksistens er basert på et mangfold av indre sendere og mottakere som kommuniserer med hverandre via elektriske signaler. Nyere forskning viser til at elektromagnetisk stråling og felt har egenskaper som kan interfererer med disse elektriske signalene, og som over tid kan forårsake funksjonsfeil.

På lang sikt hva er de vanligste symptomene?
  • søvnforstyrrelser/søvnløshet
  • hodepine, svimmelhet/ørhet
  • øye/synsplager: tåkesyn, tørrhet
  • nedstemthet/angst/irritasjon/sinne
  • frost/ hete/feber-fornemmelse
  • hud: kløe/prikking/kribling/utslett/”solbrenthet”/svie i huden/ødem
  • øresus/tinitus
  • hjerterytmeforstyrrelser/høy puls/økt blodtrykk
  • nedsatt immunforsvar
Rapporter/Dokumenter > WHO, (Verdens Helse Organisasjon), lavfrekvens og kreft
> WHO, (Verdens Helse Organisasjon), høyfrekvens og kreft

Forskningsrapporten Bio-Initiative 2012
SISAB - Skolfastigheter i Stockholm AB sine anbefalinger for skjerming av EMF (Se side 7)