Våre rør er enkle
å installere
og koble


K-rørene installeres på samme måte som vanlige halogenfri ICTA 3422 K-rør. Ingen spesielle verktøy er nødvendig for å jobbe med FLEXARAY.
Kan monteres i vegger av tre og mur eller støpes inn i betong.


Installasjon og oppkobling

meo-etape1

Trinn 1
Trekk inn halvleder i K-røret som en vanlig ledning, dvs. du trekker halvleder inn sammen med 1,5 mm ² eller 2,5 mm ² ledninger.

meo-etape2

Trinn 2
I fordelingsskapet
Halvlederen kobles til jordskinnen som vist på figur 2.

meo-etapes345

Trinn 3
A - Oppkobling i siste koblingsboks, halvleder ligger åpen.
B - Oppkobling i koblingsboks med viderekobling, halvledere kobles sammen.
C - Oppkobling i koblingsboks, halvledere kobles sammen.

For ferdigtrukket kabelrør, installasjonen utføres på samme måte som med kabelrør som ikke er ferdigtrukket, bortsett fra at man hopper over Trinn 1 i og med at halvlederledning allerede ligger i kabelrøret.
Jordingen må være utført som foreskrevet for det aktuelle nettsystem for at sikkerheten som forskriftene forutsetter skal gjelde.

MERK !
· Halvleder MÅ være jordet for at FLEXARAY+ skal fungere.
· Halvleder MÅ IKKE avisoleres men kobles direkte til koblingsklemmene som vist på bildene.
· Halvleder MÅ IKKE brukes som aktiv leder (fase/nøytral) eller beskyttelse jord (PE).
· Glidemiddel må IKKE brukes!

Installasjons bilder


Til bildegalleri