99% av uønskede elektromagnetiske felt tas bort

For å møte de endrede kvalitetskravene relatert til byggkonstruksjon og forbedret innemiljø, som nå tar hensyn til begrensning av eksponering av elektromagnetiske felt, har vi utviklet systemer FLEXARAY og PREFILZEN; to innovative fleksible rør som enkelt eliminerer denne uønskede forurensingen. Rørene produseres i henhold til ” réglementation thermique 2012 ” (Frankrikes gjeldende byggregelverk innen energi og miljø) og imøtekommer de seneste anbefalinger fra byggnormen HQE (Høy Miljø Kvalitet, på temaet helsa og beskyttelse): dokumentet ”référentiel technique NF Logement HQE ” gjeldende i Frankrike og Assessment Scheme For Environmental Performance of Residential Buildings som gjelder internasjonalt.

gaine-electrique-anti-rayonnement-sweetohms-fabrication-francaise


2 skjermende installasjonsrør utviklet for din komfort

flexaray Fleksibelt rør, uten ledning

Fleksibelt installasjonsrør type ICTA 3422 i henhold til Euro normen EN-61386-22.

Flerlagsteknologi med et indre ledende lag og et ytre skjermende lag, kombinert med en halvleder som kobles til jord, skjermer inntil 99% av de elektriske feltene som kommer fra ledningene inne i kabelrøret. - Leveres med trekketråd og halvleder.

préfilzen Fleksibelt rør, med tvinnede ledninger

Fleksibelt installasjonsrør type ICTA 3422 i henhold til Euro normen EN-61386-22.

PRÉFILZEN er den foretrukne versjonen med tvinnede ledninger som reduserer både de elektriske og magnetiske feltene i installasjonen.

Den svarte halvleder ledningen med hvit stripe er lett å identifisere. - Når halvleder ledningen er trukket inn i det fleksible røret kommer den naturlig i kontakt med det indre ledende laget og leder bort det elektriske feltet så snart halvlederen er koblet til jord. De tvinnede ledningene utligner magnetfeltet i ledningene og reduserer dermed det magnetiske feltet.


Rørene

Kabelrørene FLEXARAY+ med 3 forskjellige diameter :

flexaray-diam-16mm Ø 16 mm

flexaray-diam-20mm Ø 20 mm

flexaray-diam-25mm Ø 25 mm

Kabelrørene PRÉFILZEN+ finns
med 2 diameter og med
forskjellige kabler i :

flexaray-diam-16mm Ø 16 mm

3 x 1,5 mm2

flexaray-diam-20mm Ø 20 mm

3 x 2,5 mm2

couronne


TILBEHØR

sweetohms-fil-semi-conducteurHalvlederkabel


sweetohms-peinture-faradiseeAvskjermende Maling


sweetohms Måleinstrument for Elektromagnetiske feltMåleinstrument for
Elektromagnetiske felt