Elektromagnetiska
fälten påverkar hälsan


Myndigheter som WHO (Världshälsoorganisationen) och Europaparlamentet rekommenderar att man begränsar exponering för elektromagnetiska fält. Dessa rekommendationer följs i de senaste byggnormerna.

Vi exponeras ständigt till alltmer växande elektromagnetisk strålning, ute och inne och i våra hem. De här kraftfälten påverkar vår hälsa. Av dessa anledningar har många byggentreprenörer och byggkonsulter inkluderat våra produkter i sina bygghandlingar och skapat fastigheter som är fria från elektromagnetiska störningar.


Elektromagnetiska fält i ett hus

Det är relativt lätt att minska strålning som kommer från Wi-Fi eller telefoni i ett hus. Det är betydligt svårare att bli av med strålning som alstras ifrån en vanlig elinstallation som är infälld i väggarna. Det skulle krävas en stor ombyggnad för att bli av med de elektriska fält som konstant alstras i hela huset.
graphique-mesures-sweetohmsKolla in videoklipp 2:13 som jämför mätningar


Hur påverkas kroppen, vilka är riskerna?

Beroende på din elkänslighet, exponeringstiden och strålningens intensitet, kan du drabbas av mer eller mindre allvarliga och bestående besvär. Levande organismers funktioner baseras på en mängd sändare/receptorer som kommunicerar med varandra med hjälp av elektriska signaler. Elektromagnetisk strålning kan ha egenskaper som liknar dessa signaler, de kan då interagera med organismer och orsaka dysfunktion.

På lång sikt är de mest återkommande konsekvenserna :
  • sömnbesvär, sömnbrist
  • huvudvärk
  • irriterade ögon
  • depression
  • värmevallningar
  • ökat antal missfall
  • försvagning av immunförsvar
  • störning av celltillväxt och hormonbalans
  • större risk för cancer och barnleukemi
Rapporter/Dokument
> WHO, (Världshälsoorganisation), lågfrekvens och cancer
> WHO, (Världshälsoorganisation), högfrekvens och cancer

Forskningsrapport Bio-Initiative 2012
Elektromagnetiska Fält och Cancer i Kanada
SISAB

HQE (Hög Miljö Kvalitet /Byggnorm)
TCO development
DIRECTIVE 2013/35/EU 1/
DIRECTIVE 2013/35/EU 2/