Våra rör är enkla att installera
och
att koppla in


Man drar dessa kabelrör på samma sätt som man drar vanliga kabelrör ICTA 3422. Det behövs inga specialverktyg, vanliga skarvtänger räcker för att jobba med FLEXARAY+. De kan installeras utanpåliggande, infällda, i mellanväggar, betongfundament, i taket...


Koppling och Installation

meo-etape1

Steg 1
Dra halvledaren i kabelröret som en vanlig tråd, dvs man drar den tillsammans med 1.5 mm² eller 2.5 mm² trådarna.

meo-etape2

Steg 2
Halvledaren som finns i kabelrörets bägge ändar måste kopplas till jordskenan. Obs ! Denna tråd får aldrig skarvas

meo-etapes345

Steg 3
A - Inkoppling apparatdosa med avslutning
B - Inkoppling apparatdosa med överkoppling
C - Inkoppling i kopplingsdosa

För Förtrådade kabelrör, Installationen görs på samma sätt som för kabelrör med tråd. Steg 1 skippar man eftersom halvledaren redan finns dragen i kabelröret.
Jordning måste utföras enligt gällande elinstallations regler.

OBS!
Halvledaren måste jordas för att FLEXARAY+ ska fungera. Använd inte halvledaren som aktiv ledare (fas/neutral) eller skyddsledare (jord). Lägg inte något smörjmedel i kabelrören.

Sweetohms installationsrör är 100% kompatibla med Schneider Electrics elsanerade apparater och skärmande dosor: Multifix Shielded, ELJO Elsan.

Installationsbilder


Till bildgalleri